Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

Hưởng ứng việc phát động của Thanh tra Chính phủ về cuộc thi ‘Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”, ngày 31/8/2021 Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Công văn số 839/TTr-PCTN về việc tổ chức triển khai hưởng ứng cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn tỉnh.

Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và người dân. Qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, góp phần phòng, chống tham nhũng; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

1. Đối tượng thi: cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Nội dung thi:

– Kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng gồm các quy định về phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, về trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng,…

– Hiểu biết về pháp luật phòng, chống tham nhũng qua các thời kỳ.

3. Cách thức thi: Người dự thi thực hiện trả lời 25 câu hỏi trắc nghiệm và 01 bài viết tự luận không quá 08 trang giấy A4. Thể lệ Cuộc thi, các câu hỏi và mẫu làm bài dự thi được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh (http://thanhtra.thuathienhue.gov.vn).

4. Thời gian thi và trao giải: Cuộc thi sẽ diễn ra từ nay cho đến hết ngày 10/10/2021. Cuộc thi sẽ tổng kết và trao giải thưởng vào tháng 12/2021.

5. Thời gian và địa điểm nhận bài thi:

– Thời gian nhận bài thi: chậm nhất vào ngày 10/10/2021 (đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện).

– Địa điểm: Thanh tra tỉnh 37 Tôn Đức Thắng, phường Phú Hội, thành phố Huế.

6. Giải thưởng cuộc thi:

– 01 Giải Nhất: 20.000.000 đồng/1giải;

– 02 Giải Nhì: 15.000.000 đồng/1giải;

– 03 Giải Ba: 10.000.000 đồng/1giải;

– 10 Giải Khuyến khích:  5.000.000 đồng/1giải;

– 03 Giải Tập thể: 10.000.000 đồng/1giải.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *