Các bạn thân mến!

Ra đời tại Thành phố Huế – một trung tâm giao lưu quốc tế quan trọng của Việt Nam từ cuối thế kỷ 18; một mảnh đất luôn luôn là nơi hội tụ và lan tỏa những tinh hoa văn hóa dân tộc giữa Việt Nam và nhiều nước trên thế giới; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế (HueFO) là một tổ chức chuyên trách về lĩnh vực đối ngoại nhân dân có nhiệm vụ góp phần gìn giữ, làm đầu mối kết nối, thúc đẩy, mở rộng và tăng cường các mối quan hệ đối ngoại vốn có giữa nhân dân Thừa Thiên Huế với nhân dân các nước trên thế giới, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở của nhà nước Việt Nam vì mục tiêu hòabình hợp tác và phát triển. HueFO sẽ là nhịp cầu thúc đẩy những hoat động giao lưu hợp tác giữa nhân dân Thừa Thiên Huế với nhân dân các nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo, v.v và là một kênh thông tin vận động kêu gọi các nguồn viện trợ phi chính phủ, viện trợ nhân đạo cho nhân dân những vùng nghèo của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sau hơn 15 năm thành lập (kể từ tháng 8 năm 1998), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế đã có 10 Hội thành viên, đó là các Hội có quan hệ hữu nghị với nhân dân các nước: CHDCND Lào, Vương quốc Thái Lan, CHND Trung Hoa, Liên bang Nga, CH Pháp, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc và Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài.
Trang web của Liên hiệp hữu nghị Thừa Thiên Huế là một phương tiện kỳ diệu đưa các bạn đến với chúng tôi, là nơi gặp gỡ giao lưu giữa các Hội hữu nghị thành viên và Liên hiệp chúng tôi với bè bạn khắp các châu lục – những người đã, đang và sẽ luôn  quan tâm đến Việt nam, yêu mến nhân dân Việt Nam; là nơi trao đổi thông tin, sẻ chia tình cảm gắn bó thân thiết của chúng ta. Hy vọng trang web này sẽ là mái nhà chung ấm áp tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Thừa Thiên Huế và với tất cả bè bạn khắp 5 châu.
Trần Thị Mai
Chủ tịch LHCTCHN Thừa Thiên Huế

TS. Trần Thị Mai
Chủ Tịch

Lê Văn Anh
Nguyên chủ tịch Liên hiệp hữu nghị

TS. Nguyễn Quý Hạnh
Phó chủ tịch/Tổng thư ký

Ông Trần Công Phú
Phó chủ tịch/Phó giám đốc Sở ngoại vụ tỉnh

Ông Võ Đinh Anh Tuấn
Ủy viên Ban Thường trực/Chánh văn phòng

Ông Hoàng Thế Vĩnh
Ủy viên Ban Thường trực/Trưởng ban Ban Vận động Viện trợ Nhân dân

  1. Mở rộng, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối tác nhằm góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế với nhân dân các nước, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của nhân dân thế giới đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam.
  2. Tham gia vận động, đấu tranh dự luận trên các vấn đề dân chủ, nhân quyền; quảng bá hình ảnh của Việt Nam và tỉnh Thừa Thiên Huế trên trường quốc tế. Tham gia công tác vận động, tập hợp người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tổ quốc và các hoạt động nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với nhân dân các nước; góp phần thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và các nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, du lịch, giáo dục, y tế, khoa học-kỹ thuật…
  3. Tham gia các diễn đàn, hoạt động của nhân dân thế giới và các cơ chế khu vực và quốc tế vì lợp ích của đất nước, góp phần vào cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, phát triển, công bằng, dân chủ và tiến bộ xã hội.
  4. Là cơ quan phối hợp vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo quy định của pháp luật và là thành viên của Ban công tác phi chính phủ nước ngoài tỉnh Thừa Thiên Huế (nếu có).
  5. Tham gia nghiên cứu các vấn đề quốc tế và tổ chức nghiên cứu các đối tác của Liên hiệp hữu nghị làm cơ sở cho việc thực hiện các nhiệm vụ của Liên hiệp hữu nghị để kiến nghị với Nhà nước và các tổ chức khác liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân.
  6. Hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức thành viên trong hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và vận động, điều phối viện trợ phi chính phủ nước ngoài.
  7. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Liên hiệp hữu nghị theo quy định của pháp luật.

Đoàn Chủ tịch là cơ quan lành đạo của Liên hiệp hữu nghị giữa hai kỳ Đại hội đại biểu

Họ và Tên Chức Vụ SĐT Email
T.S Trần Thị Mai Chủ tịch Liên hiệp 091 342 5714 tranthimaihuetc@gmail.com
Ông Trần Công Phú Phó chủ tịch Liên hiệp, Phó giám đốc phụ trách Sở ngoại vụ TT-Huế 091 345 8090 tcphusngv@gmail.com
TS. Nguyễn Quý Hạnh Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp 091 333 6223 quyhanh@gmail.com
Ông Võ Đinh Anh Tuấn UVTT, Chánh Văn phòng Liên hiệp 094 936 9323 anhtuan219@gmail.com
Ông Hoàng Thế Vĩnh Trưởng ban Ban Vận động Viện trợ Nhân dân 091 926 8299 vinhci5@gmail.com

Ban thường trực là cơ quan chỉ đạo hoạt động của Liên hiệp hữu nghị giữa hai kỳ Hội nghị Đoàn Chủ tịch. Ban thường trực gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký và một số Ủy viên

Họ và Tên Chức Vụ SĐT Email
T.S Trần Thị Mai Chủ tịch 091 342 5714 tranthimaihuetc@gmail.com
Ông Trần Công Phú Phó chủ tịch 091 345 8090 tcphusngv@gmail.com
TS. Nguyễn Quý Hạnh 091 333 6223 quyhanh@gmail.com
Ông Võ Đinh Anh Tuấn Ủy Viên 094 936 9323 anhtuan219@gmail.com
Ông Hoàng Thế Vĩnh 091 926 8299 vinhci5@gmail.com

Cơ quan thường trực do Chủ tịch liên hiệp hữu nghị đứng đầu. Cơ cấu của cơ quan Thường trực Liên hiệp hữu nghị bao gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch chuyên trách, Tổng Thư ký, Văn phòng, các Ban chuyên môn (Ban Hữu nghị – Hợp tác, Ban Vận động Viện trợ Nhân dân) và các đơn vị trực thuộc.

Họ và Tên Chức Vụ SĐT Email
T.S Trần Thị Mai Chủ tịch Liên hiệp 091 342 5714 tranthimaihuetc@gmail.com
Ông Trần Công Phú Phó chủ tịch 091 345 8090 tcphusngv@gmail.com
TS. Nguyễn Quý Hạnh Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp 091 333 6223 quyhanh@gmail.com
Ông Võ Đinh Anh Tuấn Chánh văn phòng 094 936 9323 anhtuan219@gmail.com
Ông Hoàng Thế Vĩnh Trưởng ban Ban Vận động Viện trợ Nhân dân 091 926 8299 vinhci5@gmail.com