Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động

Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt độngChủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp ông Surya Deva, Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về quyền phát triển (Ảnh: Thu Hà)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *