Tiếp và làm việc với đoàn công tác của tổ chức Cựu chiến binh vì hòa bình (VFP)

Tại buổi làm việc, đoàn đã tìm hiểu và thảo luận về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, tình hình nạn nhân chất độc da cam và hậu quả của chiến tranh cũng như những nổ lực, khó khăn và phương hướng của các cơ quan chức năng liên quan trong việc giải quyết các chế độ, chính sách cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh. Bà Trần Thị Mai bày tỏ hy vọng các thành viên của Đoàn sẽ là những sứ giả hoà bình để giúp bạn bè và nhân dân Mỹ hiểu hơn về thảm hoạ do chất độc da cam gây ra tại Việt Nam và quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ các nạn nhân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *