Không ngừng nỗ lực vun đắp tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Hội trưởng Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc Viên Mẫn Đạo.Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Hội trưởng Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc Viên Mẫn Đạo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *