Công điện khẩn số 05 ngày 29/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong tình hình mới

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp; để chủ động phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống, chống dịch Covid-19 tỉnh đã có Công điện KHẨN số 05 ngày 29/7/2020. HueFO xin phép đăng nguyên văn Công điện để người dân biết và thực hiện, góp phần kiểm soát tình hình dịch bệnh.

(Nguồn: Viện Nghiên cứu phát triển Huế)
(Nguồn: Viện Nghiên cứu phát triển Huế)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *