Hữu nghị - Hợp tác

The Thriive program to grant 124 millions to Hong Thuy commune in A Luoi district

On September 26th, the 2013-2017 Thriive project has executed community supporting program for the people and students…

The Thriive program to grant 124 millions to Hong Thuy commune in A Luoi district

On September 26th, the 2013-2017 Thriive project has executed community supporting program for the people and students…

Nothing found.

Nothing found.

Khai mạc trại hè tiếng Anh ETA4 lần thứ 10

Sáng ngày 4 tháng 7 năm 2018, tại Trường Cao đẳng công nghiệp Huế, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế…

The Thriive program to grant 124 millions to Hong Thuy commune in A Luoi district

On September 26th, the 2013-2017 Thriive project has executed community supporting program for the people and students…

Dự án Thriive hỗ trợ cộng đồng lần 4 tại huyện Phú Lộc

Ngày 12/4, dự án “Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ - Phát triển cộng đồng” (Thriive) đã triển khai chương trình hỗ trợ…

Nothing found.

Nothing found.

Nothing found.

Tổ chức thành viên

Nothing found.

Liên hệ - Đối tác

Địa chỉ: Tầng 5, số 24, Lý Thường Kiệt, TP Huế

Điện thoại/Fax: (84-234) 3846493; Email: huefriendship@gmail.com