Friendship-Cooperation

Sustainable development

The Thriive program to grant 124 millions to Hong Thuy commune in A Luoi district

On September 26th, the 2013-2017 Thriive project has executed community supporting program for the people and students…

Kết nối hợp tác với thành phố Jeonju, Hàn Quốc

Sáng ngày 28 tháng 06 năm 2018, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Ban Vận động Hội hữu nghị Việt-Hàn tỉnh đã tiếp và…

Nothing found.

Nothing found.

Khai mạc trại hè tiếng Anh ETA4 lần thứ 10

Sáng ngày 4 tháng 7 năm 2018, tại Trường Cao đẳng công nghiệp Huế, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế…

Nothing found.

Nothing found.

Nothing found.

Nothing found.

Contact

Address: 5th floor, 24 Lý Thường Kiệt street, Huế city

Phone/Fax: (84-234) 3846493; Email: huefriendship@gmail.com