Tiếp và làm việc với tổ chức Medical Outreach of America

Chương trình “Cải thiện sức khỏe cộng đồng” tại xã Lộc Thủy huyện Phú Lộc 2019

Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ III nhiệm kỳ 2018-2023

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế – Chặng đường 20 năm hình thành và phát triển