Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

  • Quyết định số: 422/QĐ-TTg

Phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Giấy đăng ký 

  • Nghị định 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ

 Về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

  • Thông tư 05/2012/TT-BNG ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ Ngoại giao 

Về hướng dẫn thi hành nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam 

VISA – Thị thực

  • Thông tư 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015 của Bộ Công An

Về quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

  • Thông tư 190/2012/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính 

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

Chương trình, dự án viện trợ

  • Nghị định 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ

Về Ban hành quy chế, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Tổ chức Hội nghị, hội thảo

  • Quyết định 76/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010

Về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

Tổ chức khám, chữa bệnh nhân đạo

  • Thông tư 30/2014/TT-BYT ngày 28 tháng 8 năm 2014

Quy định về khám, chữa bệnh nhân đạo 

Nothing found.

Nothing found.

Nothing found.

Chương trình nhân đạo năm 2019 tại huyện Nam Đông do VWAM tài trợ

Kỷ niệm 20 năm thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế

Tổng kết hoạt động 5 năm, nhiệm kỳ 2015-2020 của HueFO

Tiếp và làm việc với tổ chức Medical Outreach of America

Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ III nhiệm kỳ 2018-2023

Chương trình “Cải thiện sức khỏe cộng đồng” tại xã Lộc Thủy huyện Phú Lộc 2019

Share this...
Share on Facebook
Facebook
0Email this to someone
email
Print this page
Print