Ban tổ chức mong đợi sự tham gia viết bài từ các học giả nghiên cứu về quan hệ quốc tế, các nhà ngoại giao, cán bộ chuyên trách hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân, các giảng viên, cán bộ, sinh viên các trường đại học, viện nghiên cứu trong cả nước có đam mê và nghiên cứu về lĩnh vực đối ngoại nói chung và đối ngoại nhân dân nói riêng, và các nhà nghiên cứu đến từ các tổ chức dân sự, tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước hướng tới chủ đề “Đối ngoại nhân dân: Lý luận và Thực tiễn”.
*** 📰 Cách thức trình bày nội dung bài viết Hội thảo:
1. Lý luận:
– Quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại nói chung và đối ngoại nhân dân nói riêng
– Lý luận chung về công tác đối ngoại và đối ngoại nhân dân
– Vai trò và vị trí của đối ngoại nhân dân trong tổng thể nền ngoại giao nước ta.
2. Thực tiễn:
🗞️ Bối cảnh Việt Nam:
– Hoạt động đối ngoại nhân dân giữa Việt Nam với các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước Đông Nam A láng giềng
– Công tác thông tin đối ngoại
– Vận động viện trợ phi chính phủ
– Đối ngoại nhân dân với ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa
🗞️Bối cảnh Thừa Thiên Huế:
– Quan hệ đối ngoại nhân dân giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với các nước láng giềng (Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia, Trung Quốc…)
– Công tác đối ngoại nhân dân ở một số lĩnh vực cụ thể: chính trị-an ninh, công tác biên giới, kinh tế, giáo dục, du lịch, giao lưu trong lĩnh vực văn hóa và tôn giáo…
– Hoạt động giao lưu nhân dân cụ thể ở một số địa phương, sở ngành, các trường đại học/cao đẳng, các Hội thành viên…
Các bài viết gửi đến hội thảo sẽ được biên tập và thẩm định. Bài viết đạt yêu cầu sẽ được đưa vào kỷ yếu. Ban Tổ chức chỉ nhận những bài chưa gửi cho bất kì hội thảo hoặc tạp chí nào.


*** 📜📜📜Quy cách trình bày bài viết hội thảo:
– Các báo cáo dài từ 6-10 trang A4, sử dụng font Times New Roman, mã Unicode, cỡ chữ 14; cách dòng đơn (single), canh lề left: 3, right: 2, top: 2, bottom: 2; chú thích đặt cuối trang (footnote); phải có phần tóm tắt không quá 300 từ đặt ở đầu bài viết; danh mục tài liệu tham khảo (nếu có) đặt ở cuối bài viết.
– Các bản thảo có thể được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản MS Word; Ngôn ngữ sử dụng trong hội thảo: tiếng Việt.
– Tác giả và đồng tác giả bài báo có trách nhiệm tuân thủ đạo đức nghiên cứu và công bố công trình khoa học; Chịu trách nhiệm cá nhân về nội dung của bài báo, sự chính xác và tính liêm chính học thuật của nội dung ấy.

*** 🕘🕘🕘 Thời gian nộp bài viết hội thảo:
– Thời hạn cuối nộp báo cáo chi tiết: ngày 26/10/2018 (thứ Sáu).
– Thời gian tổ chức hội thảo: Dự kiến tổ chức ngày 16/11/2018 (thứ Sáu)
Địa điểm: thành phố Huế.
*** Các tác giả vui lòng gửi bài viết qua đầu mối liên lạc sau:
1. Ông Võ Đinh Anh Tuấn
Chánh Văn phòng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế
📞Điện thoại: 0949369323
📧Email: huefriendship@gmail.com
2. Bà Phạm Thị Hồng Vân
Viện Nghiên cứu quốc tế và Đối ngoại Nhân dân
📞Điện thoại: 0905001984
📧Email: hongvanpaccom@gmail.com

Hoặc gửi báo cáo trực tiếp đến địa chỉ:

Văn phòng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh TT Huế
📌Địa chỉ: 24 Lý Thường Kiệt, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế, tỉnh TT Huế
📞Điện thoại/ Fax: 0234 3846493
📧Email: huefriendship@gmail.com
=======================================
🌈🌈🌈🌈Hội thảo nhằm tạo ra một diễn đàn để các nhà nghiên cứu, nhà ngoại giao, các tổ chức, cơ quan trao đổi kiến thức học thuật cũng như kinh nghiệm về công tác đối ngoại nhân dân của nước ta, qua đó đánh giá hiệu quả hoạt động cũng như đưa ra các đề xuất hướng tới nâng cao chất lượng công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian tới. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Viện Nghiên cứu quốc tế và Đối ngoại nhân dân và Khoa Lịch sử – Đại học Sư phạm Huế tổ chức hội thảo khoa học tại thành phố Huế.

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học Đối ngoại Nhân dân – Thừa Thiên Huế