Liên hiệp hữu nghị đã kết nối công ty này làm việc với các phòng Văn hóa-Thông tin huyện để tổ chức các chuyến thăm về địa phương. Sau các chuyến làm việc, Công ty BigAdventure dự kiến sẽ tổ chức tua du lịch đầu tiên đến điểm du lịch cộng đồng trên phá Tam Giang vào cuối tháng 5.