Tại buổi tiếp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin cho bà Elizabeth về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế, tình hình ô nhiễm bom mìn và mong muốn DFID quan tâm hỗ trợ cho các hoạt động rà phá bom mìn nhân đạo tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Thay mặt DFID, bà Elizabeth cũng đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh nhà trong việc rà phá bom mìn để đảm bảo an toàn cho người dân và ghi nhận những đề nghị của đồng chí lãnh đạo tỉnh để báo cáo ban lãnh đạo DFID xem xét, đưa ra những hỗ trợ thích hợp trong thời gian tới.