Ngày 04 tháng 01 năm 2017, Liên hiệp hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ đã tiếp và làm việc với đoàn từ Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh do ông David C. Turnbull, tùy viên văn hóa dẫn đầu. Hai bên đã thảo luận về chủ trương cũng như lộ trình thành lập câu lạc bộ cựu du học sinh Mỹ trực thuộc Hội hữu nghị Việt Nam- Hoa Kỳ cũng như trao đổi về việc xúc tiến các chương trình hợp tác, đặc biệt là trong lĩnh vực trao đổi văn hóa giữa hai bên thông qua vai trò kết nối của Liên hiệp hữu nghị.