Hai bên đã trao đổi về các vấn đề tồn đọng và tìm kiếm giải pháp cho dự án Thriive, dự kiến sẽ kết thúc trong năm 2017 cũng như trao đổi các khả năng hợp tác trong những năm tiếp theo.