Giấy đăng ký 

  • Nghị định 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ

 Về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

  • Thông tư 05/2012/TT-BNG ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ Ngoại giao 

Về hướng dẫn thi hành nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam  VISA – Thị thực

  • Thông tư 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015 của Bộ Công An

Về quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

  • Thông tư 190/2012/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính 

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam Chương trình, dự án viện trợ

  • Nghị định 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ

Về Ban hành quy chế, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài Tổ chức Hội nghị, hội thảo

  • Quyết định 76/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010

Về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam Tổ chức khám, chữa bệnh nhân đạo

  • Thông tư 30/2014/TT-BYT ngày 28 tháng 8 năm 2014

Quy định về khám, chữa bệnh nhân đạo 

Nothing found.

Nothing found.

Nothing found.

The humanitarian programs for 2019 in Nam Dong district by VWAM

The HueFO’s 20th Anniversary

Medical Outreach of America’s visit

The “Improve Community’s Health 2019” program by Dragonflies project in Loc Thuy commune, Phu Loc district

The Vietnam-US Friendship Association holds Third Congress for 2018-2023

Share this...
Share on Facebook
Facebook
0Email this to someone
email
Print this page
Print