Các bạn thân mến! Ra đời tại Thành phố Huế – một trung tâm giao lưu quốc tế quan trọng của Việt Nam từ cuối thế kỷ 18; một mảnh đất luôn luôn là nơi hội tụ và lan tỏa những tinh hoa văn hóa dân tộc giữa Việt Nam và nhiều nước trên thế giới; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế (HueFO) là một tổ chức chuyên trách về lĩnh vực đối ngoại nhân dân có nhiệm vụ góp phần gìn giữ, làm đầu mối kết nối, thúc đẩy, mở rộng và tăng cường các mối quan hệ đối ngoại vốn có giữa nhân dân Thừa Thiên Huế với nhân dân các nước trên thế giới, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở của nhà nước Việt Nam vì mục tiêu hòabình hợp tác và phát triển. HueFO sẽ là nhịp cầu thúc đẩy những hoat động giao lưu hợp tác giữa nhân dân Thừa Thiên Huế với nhân dân các nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo, v.v và là một kênh thông tin vận động kêu gọi các nguồn viện trợ phi chính phủ, viện trợ nhân đạo cho nhân dân những vùng nghèo của tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau hơn 20 năm thành lập (kể từ tháng 8 năm 1998), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế đã có 11 Hội thành viên, đó là các Hội có quan hệ hữu nghị với nhân dân các nước: CHDCND Lào, Vương quốc Thái Lan, CHND Trung Hoa, Liên bang Nga, CH Pháp, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Đức và Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài. Trang web của Liên hiệp hữu nghị Thừa Thiên Huế là một phương tiện kỳ diệu đưa các bạn gần hơn với chúng tôi, là nơi gặp gỡ giao lưu giữa các Hội hữu nghị thành viên và Liên hiệp chúng tôi với bè bạn khắp các châu lục – những người đã, đang và sẽ luôn  quan tâm đến Việt nam, yêu mến nhân dân Việt Nam; là nơi trao đổi thông tin, sẻ chia tình cảm gắn bó thân thiết của chúng ta. Hy vọng trang web này sẽ là mái nhà chung ấm áp tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Thừa Thiên Huế và với tất cả bè bạn khắp 5 châu.

TS. Trần Thị Mai 
Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế

HueFO’s Organization Chart

 

I. Presidium Board, Term 2015-2020 

 
No. Full name Position Contact
1 Dr. Trần Thị Mai President, HueFO mai.tran@huefo.vn 0913425714
2 Mr. Trần Công Phú Vice President, HueFO tcphu.sngv@thuathienhue.gov.vn 0913458090
3 Mr. Võ Đinh Anh Tuấn Secretary General cum Chief of the Office  tuan.vo@huefo.vn 0949369323
4 Mr. Hoàng Thế Vĩnh Head, People’s Aid Mobilization Devision vinh.hoang@huefo.vn 0919268299
5 Asso. Prof. Dr. Trần Đình Bình President, Vietnam-China Friendship Association tdbinh.dhyd@gmail.com 0913363930  
6 Dr. Cung Trọng Cường President, Vietnam-Australia Friendship Association ctcuong@hueic.edu.vn 0983065955
7 Col. Nguyễn Văn Hiền President, Vietnam-Laos Friendship Association  
8 Mr. Trần Hoài President, Association for Liaison with Oversea Vietnamese tranhoaivn@yahoo.com 0736000033
9 Asso. Prof. Dr. Nguyễn Vũ Quốc Huy President, Vietnam-Germany Friendship Association nguyenhuy99@gmail.com 0914066755
10 Dr. Bảo Khâm President, Vietnam-UK Friendship Association baokhamnp@yahoo.com.vn 0914197063
11 Asso. Prof. Dr. Trần Ngọc Nam President, Vietnam-Japan Friendship Association tnnam.skhcn@thuathienhue.gov.vn
12 Asso. Prof. Dr. Nguyễn Khoa Hùng President, Vietnam-France Friendship Association

ngkhhung@yahoo.com

13 Asso. Prof. Dr. Trần Văn Phước President, Vietnam-US Friendship Association tvphuoc2@gmail.com 0913425570
14 Mr. Đinh Mạnh Thắng President, Vietnam-Thailand Friendship Association manhthanghue@gmail.com 0913425425
15 Mr. Phan Ngọc Thọ President, Vietnam-Russia Friendship Association  
16 Mr. Lê Văn Anh Former President, HueFO levananhfamily@yahoo.com 0913425107
17 Mr.Nguyễn Thanh Bình Former Vice President, HueFO nguyenthanhbinh74@hotmail.com 0914851394
18 Dr. Nguyễn Quý Hạnh Former Vice President cum Secretary General, HueFO quyhanh@gmail.com 0913336223
19 Mr. Hoàng Minh Hằng Former Vice President, Vietnam-Russia Friendship Association  
20 Mr. Lê Đình Khánh Vice Director, Department of Planning and Investment ldkhanh.skhdt@thuathienhue.gov.vn 0905120810
21 Mr. Nguyễn Hữu Lễ Former President, Vietnam-Laos Friendship Association huulelnhue@gmail.com 0903522833
22 Mr. Lê Hữu Minh Acting Director, Department of Tourism minhlehuu@gmail.com 0913465181
23 Mr. Trương Công Nam President, Thua Thien Hue Water Supply JSC.  truongcongnam@yahoo.com 0913425555
24 Mr. Châu Đình Nguyên Vice President, Vietnam-Russia Friendship Association,

Former Vice President, HueFO

cdnguyen.sngvhue@gmail.com 0903538393
25 Mr. Nguyễn Ngọc Thanh Director, Thanh Tam Tourism and Service JSC.  0989399199
26 Mr. Hoàng Viết Thắng President, Vietnam FatherFront Committee of Hue City  hoangvietthanghue@yahoo.com.vn 0906555122
27 Mr. Hà Văn Tuấn Director, Department of Labour, War Invalids and Social Affairs havantuan2001@yahoo.com 0914156345
28 Dr. Trương Quý Tùng Vice Director, Hue University truongquytung@hueuni.edu.vn 0919515483
29 Mr. Nguyễn Phước Hải Trung Vice Director, Hue Monuments Conservation Centre nguyenphuochaitrung2007@gmail.com 0913410341
30 Mr. Tô Nhuận Vỹ Former Vice President, HueFO

Former President, Vietnam-China Friendship Association

tonhuanvy@gmail.com 0914313130

II. Permanent Office

President: Dr. Trần Thị Mai   * Tel.: 0234 3835095 / 0913425714   * Email: mai.tran@huefo.vn 

Vice President: Mr. Trần Công Phú   * Tel.: 0234 3846493 / 0913458090   * Email: phu.tran@huefo.vn 

Secretary General cum Chief of the Office: Mr. Võ Đinh Anh Tuấn * Tel.: 0234 3846493 / 0949369323   * Email: tuan.vo@huefo.vn

1. Administration Office

– Administrator: Mrs. Hà Thị Hà   * Tel.: 0234 3846493 / 0916313572   * Email: ha.ha@huefo.vn

– Chief Accountant: Mrs. Đặng Thị Thu Hoài   * Tel.: 0234 3846493 / 0912656106   * Email: hoai.dang@huefo.vn

2. Friendship & Cooperation Division

– Coordinator: Ms. Hoàng Thị Mỹ Hà   * Tel.: 0234 3846493 / 0932459599   * Email: ha.hoang@huefo.vn

3. People’s Aid Mobilization Division

– Head: Mr. Hoàng Thế Vĩnh   * Tel.: 0234 3846493 / 0919268299   * Email: vinh.hoang@huefo.vn

Mục tiêu

Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế là tổ chức chính trị – xã hội chuyên trách về đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân; có vai trò làm đầu mối phối hợp trong một số hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác phi chính phủ nước ngoài; có đối tác là các tổ chức hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với Việt Nam và tỉnh Thừa Thiên Huế, các tổ chức phi chính phủ và cá nhân nước ngoài.

Nhiệm vụ

 1. Mở rộng, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối tác nhằm góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế với nhân dân các nước, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của nhân dân thế giới đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam.
 2. Tham gia vận động, đấu tranh dư luận trên các vấn đề dân chủ, nhân quyền; quảng bá hình ảnh của Việt Nam và tỉnh Thừa Thiên Huế trên trường quốc tế. Tham gia công tác vận động, tập hợp người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tổ quốc và các hoạt động nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với các nước; góp phần thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và các nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học, kỹ thuật..
 3. Tham gia các diễn đàn, hoạt động của nhân dân thế giới và các cơ chế khu vực và quốc tế vì lợi ích của đất nước, góp phần vào cuộc đấu tranh chung vì hoà bình, phát triển, công bằng, bền vững, dân chủ và tiến bộ xã hội.
 4. Là cơ quan phối hợp vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo quy định của pháp luật và là thành viên của Ban công tác phi chính phủ nước ngoài tỉnh Thừa Thiên Huế (nếu có).
 5. Tham gia nghiên cứu các vấn đề quốc tế và tổ chức nghiên cứu về các đối tác của Liên hiệp làm cơ sở cho việc thực hiện các nhiệm vụ của Liên hiệp để kiến nghị với Nhà nước và các tổ chức khác liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân.
 6. Hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức thành viên trong hoạt động hoà bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác quốc tế và vận động, điều phối viện trợ phi chính phủ nước ngoài.
 7. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Liên hiệp theo quy định của pháp luật.
 8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền giao.

Quyền hạn & Trách nhiệm 

 1. Tuyên truyền tôn chỉ, mục đích hoạt động của Liên hiệp hữu nghị.
 2. Thiết lập các mối quan hệ hoà bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với các tổ chức tương ứng, các tổ chức phi chính phủ, cá nhân nước ngoài; được cử các đoàn ra nước ngoài và đón các đoàn nước ngoài vào Việt Nam theo quy định của pháp luật.
 3. Phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương, sở, ban nghành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức nhân dân và chính quyền địa phương các cấp ở Thừa Thiên Huế để thực hiện nhiệm vụ của Liên hiệp hữu nghị theo quy định của pháp luật.
 4. Tham gia ý kiến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực công tác đối ngoại nhân dân; kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển và lĩnh vực hoạt động của Liên hiệp; Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.
 5. Được thành lập các pháp nhân trực thuộc theo quy định của pháp luật.
 6. Được gia nhập các tổ chức quốc tế tương ứng và ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật sau khi có ý kiến chấp thuận của lãnh đạo tỉnh.
 7. Báo cáo UBND tỉnh về việc đề nghị, thành lập hoặc kiến nghị giải thể các tổ chức hoạt động hoà bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước cấp tỉnh và cấp trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Liên hiệp hữu nghị luôn không ngừng nỗ lực hết mình mở rộng hợp tác, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối tác nhằm góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế với nhân dân các nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, du lịch, giáo dục, y tế, khoa học kỹ thuật.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế 24 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế Điện thoại & Fax: (0234) 3846493 Email: huefriendship@gmail.com Website: www.huefo.vn

 

Dự án Limn trở thành một biểu tượng của niềm hy vọng cho một tương lai tốt hơn, như một biểu hiện của tình hữu nghị và đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam và Đức

– Ilona Schleicher (SODI, Đức) –

Tôi có hai tình yêu: đất nước tôi và nước Pháp […] Đất miền Trung Việt Nam rất thích hợp với chăn nuôi. Mà dân ở đây lại nghèo […] Chúng tôi không chỉ cho họ cái cần câu mà còn giúp họ kỹ thuật câu

– Hà Thị Hạnh (Zebunet, Pháp) –

Ở Việt nam, không có tổ chức nào có thể là đối tác tốt hơn HueFO […] HueFO đã thiết lập tiêu chuẩn cao về tính tận tụy phục vụ và thành tựu mà các cơ quan nhà nước khác cần phải đạt được trong hợp tác với các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài.

– Charles Ward (VWAM, Hoa Kỳ) –

Là đơn vị có uy tín trong công tác đối ngoại nhân dân và tăng tình hữu nghị đoàn kết với các tổ chức nước ngoài, HueFO đã chứng minh với nhà tài trợ dự án sự linh hoạt và trách nhiệm cao trong việc tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

– Thien Nhien Luong (DCA, Hoa Kỳ) –

Ông Anh, Tuấn và Vĩnh đã có được niềm tin và sự tôn trọng tuyệt đối của tôi. Tuy nhiên, tôi không thể không nhắc đến các thành viên khác của HueFO. Mỗi người trong số họ đều hỗ trợ tốt cho tôi trên vai trò của họ. Tôi quý trọng và biết ơn tất cả mọi người. Không thể có lời nào để chuyển tải sự biết ơn của tôi ngoài những từ đơn giản “Xin cám ơn”

– Charlie Wishart (VVRP, Hoa Kỳ) –

Share this...
Share on Facebook
Facebook
0Email this to someone
email
Print this page
Print