Bài viết của Đại sứ Đức tại Việt Nam nhân kỷ niệm 10 năm đối tác chiến lược Việt Nam - Đức

Đại sứ Đức tại Việt Nam, Tiến sĩ Guido Hildner, viết cho Vietnam News nhân Ngày…


Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng"

Hưởng ứng việc phát động của Thanh tra Chính phủ về cuộc thi 'Tìm hiểu pháp…


CUỘC THI VÀ TRIỂN LÃM ẢNH NGHỆ THUẬT CẤP QUỐC GIA VỀ ĐỀ TÀI BIỂN, ĐẢO QUÊ HƯƠNG NĂM 2021

1. Đơn vị chủ trì Ban Tuyên giáo Trung ương. 2. Đơn vị phối hợp - Bộ Văn hóa,…